• Hermannsdenkmal in Detmold
  • Externsteine in Horn-Bad Meinberg
  • Schloss Neuhaus in Paderborn
  • Marina Rünthe in Bergkamen
  • Archäologischer Park in Xanten

Kronkelende themaroutes

Behalve de 295 km lange hoofdroute tussen Detmold en Xanten kunt u op elf punten een alternatieve route kiezen via de kronkelende themaroutes. Deze leiden u naar geselecteerde 'waterbelevenissen' of geven informatie over vindplaatsen van de Romeinse cultuur. Voor toeristen zijn de themaroutes in combinatie met de hoofdroute zeer geschikt voor het maken van een dagtochtje.

Bij elke afslag op een kronkelende themaroute bevindt zich – behalve het dienovereenkomstige, richting aangevende routesymbool – een aanwijzingsbord met informatie over lengte, verloop en route van het alternatieve traject. Het einde van elke route leidt u weer automatisch naar de hoofdroute terug.

Romeinse cultuur-route

'In het spoor van de Romeinen'-route (ca. 39 km):

Met de trein reisden de Romeinen 2000 jaar geleden natuurlijk nog niet. Maar ook op deze route, die een directe verbindingsweg op een voormalig spoorwegtracé tussen Dorsten en Wesel vormt, komt u het een en ander te weten over het dagelijks leven van de Romeinen en de ongemakken die het leven van de Romeinse legioensoldaten bepaalden. Deze route is in combinatie met de hoofdroute langs de Lippe en langs het Wesel-Datteln-kanaal zeer geschikt voor een tweedaagse fietstocht in het weekend.

Waterbelevenis-routes

'Talleseen'-route (ca. 9 km):

Terwijl de hoofdroute u rechtstreeks door het stadscentrum van Paderborn voert, fietst u op deze route verder door het groen, langs de Talleseen en stuit u bij de Paderseen weer op de hoofdroute.

'Boker-kanaal'-route (ca. 14 km):

Het in de 19e eeuw aangelegde zijkanaal van de Lippe was bedoeld voor het bevloeien van de anders zo schrale zandgronden van het Sennegebied. Tegenwoordig wordt het kanaal met zijn sluizen gezien als belangrijk cultuurhistorisch monument in Westfalen en biedt het samen met de schaduwrijke rijen bomen een echte waterbelevenis.

'Solequellen'-route (zoutbronnen) (ca. 23 km):

Deze route voert u door het kuuroord Bad Waldliesborn, dat o.a. bekend is om zijn rijke warme zoutbronnen. Vervolgens fietst u via het museum abdij Wadersloh terug naar de hoofdroute.

'Natuurbelevenis in de gouw'-route (ca. 9 km):

In het kader van het project 'Naturerlebnis Auenland' (natuurbelevenis in de gouw) zijn de afgelopen jaren nieuwe leefgebieden gecreëerd voor dieren en planten in de gouwen van Lippe en Ahse evenals observatiemogelijkheden en rustplaatsen, die u op deze route kunt ontdekken.

'Lippegouw'-route (ca. 3,5 km):

Het landschap van de Lippegouw werd met het LIFE+ project Lippegouw teruggebracht in de oorspronkelijke toestand als leefgebied voor bedreigde diersoorten en retentiebekken voor hoogwater. Aan de hand van aanschouwelijke informatieborden en twee observatietorens krijgt u een kijkje in het leven in de gouw. Na dit uitstapje komt u weer op de hoofdroute terecht of fietst u direct verder naar de volgende route.

'Waterburcht'-route (ca. 5 km):

Zijn naam dankt deze route aan kasteel Oberwerries en kasteel Heessen, die u op dit traject kunt ontdekken. Bij het middeleeuwse kasteel Oberwerries, dat terugblikt op een turbulente geschiedenis, kunt u met de in 2013 nieuw in de vaart gebrachte Lippe-veerpont overvaren en fietst u vandaar verder langs kasteel Heessen, waarin tegenwoordig een externaat en internaat voor algemeen voortgezet onderwijs is gehuisvest. 

'Lippe-uitkijktoren'-route (ca. 9 km):

Terwijl de hoofdroute u via de Romeinse legerplaats Oberaden voert, ontdekt u op deze route de uitgestrekte gouw met de Lippe-uitkijktoren en het nabijgelegen ecologiestation van het district Unna in Bergkamen op een voormalig landgoed. Hier wordt natuurbescherming op aanschouwelijke wijze uitgelegd aan de hand van een boerentuin, plantenvijver voor pedagogische doeleinden of een educatief natuurpad waar bosbijen een grote rol spelen. En u kunt een van de regionale producten uit de winkel met het puntdak meenemen als herinnering!

'Victoria'-route (ca. 13 km):

De hoofdroute loopt rechtstreeks door Haltern am See langs het LWL-Römermuseum (Westfaals Romeinenmuseum). Wanneer u het traject via de route langs de Lippe kiest, kunt u zich voorstellen hoe de reconstructie van een origineel Romeins schip, de 'Victoria', hier enkele jaren geleden door de rivier gleed. Ook tegenwoordig kan men deze reconstructies tijdens de Romeinse dagen op het stuwmeer in Haltern am See in ogenschouw nemen.

'Lippemonding'-route (ca. 18 km):

Het gebied rond de monding van de Lippe, dat u op deze route kunt ontdekken, wordt sinds enkele jaren beetje bij beetje in de oorspronkelijke toestand teruggebracht en doet tegenwoordig met vele diersoorten alweer dienst als recreatiegebied voor omwonenden en bezoekers. Maak tussen april en oktober op dit traject ook gebruik van de omweg via de Lippe-veerpont 'Quertreiber'.

'Rijn-gouw'-route (ca. 11,5 km):

Terwijl u op de hoofdroute de Rijn oversteekt en door het beschermde natuurgebied Bislicher Insel naar Xanten fietst, rijdt u op de Rijn-gouw-route nog een stukje op de dijken rechts van de Rijn. Tijdens het fietsseizoen kunt u aan het eind van de route de Rijn oversteken met de personenveerpont Keer Tröch II en uw fietstocht op de hoofdroute tot Xanten voltooien.