Kronkelende themaroutes

Behalve de 295 km lange hoofdroute tussen Detmold en Xanten kunt u op elf punten een alternatieve route kiezen via de kronkelende themaroutes. Deze leiden u naar geselecteerde 'waterbelevenissen' of geven informatie over vindplaatsen van de Romeinse cultuur. Voor toeristen zijn de themaroutes in combinatie met de hoofdroute zeer geschikt voor het maken van een dagtochtje.

Bij elke afslag op een kronkelende themaroute bevindt zich – behalve het dienovereenkomstige, richting aangevende routesymbool – een aanwijzingsbord met informatie over lengte, verloop en route van het alternatieve traject. Het einde van elke route leidt u weer automatisch naar de hoofdroute terug.

Romeinse cultuur-route

'In het spoor van de Romeinen'-route

'Romeinse Waterbronnen'-route